Objednávky PDF Tlačiť E-mail

Štefan  Milčák-KOVSPIŠ, Oravská 2643/8, Sp.Nová Ves, zámočnícke práce
Katastrálny úrad, Spišská Nová Ves, popisné a geodetické informácie
Jarka sro Kniha, Sp. Nová Ves, knihy
Štefan  Milčák-KOVSPIŠ, Oravská 2643/8, Sp.Nová Ves, zámočnícke práce
FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, Notebook ACER
Betón Spiš, Sp.Nová Ves,Betón a oceľ
Quatro, s.r.o., Sp.Nová Ves,betónové tvárovkyH20
Katastrálny úrad, Spišská Nová Ves, popisné a geodetické informácie
Štefan Kračko, Iliašovce 27, zhotovenie a montáž zasten
VSK Mineral, s.r.o., drvené kamenivo
Štefan Kračko, Iliašovce 27, výroba a osadenie mreže na rigol
Peter Bečarik, Sp. Tomašovce, gumárenské práce
Inštalačný materiál, Sp.Nová Ves
Štefan Kračko, Iliašovce 27, výroba a osadenie mreží na rigoly
Štefan Kračko, Iliašovce 27, výroba a montáž kovových poklopov
Štefan Kračko, Iliašovce 27, zhotovenie a montáž  vitrín
Stanislkav  Kočiš, Levoča, oprava zemničov na budove obecného úradu, prehliadka a skúška
FS Detva, Detva, vystúpenie FS Detva na 10. ročníku Iľasofskej pantľiky
JARKA s.r.o. - KNIHA 023, Spišsaká Nová Ves, knihy
Slavomír Gregorík, Iliašovce 25, montáž zámkov na skrine
Štefan Staroň Ing, Spišská Nová Ves, projekt elektrických zariadení v MŠ - časť 1
Štefan Kračko, Iliašovce 27, zámočnícke práce