Tlačivá

Dane a poplatky  (formát .doc) 
Čestné vyhlásenie

Dane a poplatky  (formát .pdf)   
Čestné vyhlásenie


Sociálne služby  (formát .doc)   

Lekársky nález
Vyjadrenie lekára
Zapisnica
Záznam zo sociálneho šetrenia
Žiadosť o posúdenie odkázanosti

Sociálne služby  (formát .pdf)

Lekársky nález
Vyjadrenie lekára
Zapisnica
Záznam zo sociálneho šetrenia
Žiadosť o posúdenie odkázanosti

 

Stavebný úrad  (formát .doc)

Klasifikácia drobných stavieb
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacie práce
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
Prehlásenie
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
Žiadosť na vydanie povolenia na odstránenie stavby
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
Žiadosť o reklamné zariadenia
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad  (formát .pdf)

Klasifikácia drobných stavieb
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacie práce
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
Prehlásenie
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
Žiadosť na vydanie povolenia na odstránenie stavby
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
Žiadosť o reklamné zariadenia
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia