Súčasnosť obce

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Hornádskej kotliny v doline Iliašovského potoka. Má veľmi peknú polohu, leží v strede medzi dvoma okresnými mestami, Spišská Nová Ves a Levoča. Patrí do Košického kraja, hoci malá časť Iliašovského územia leží v Prešovskom kraji.

Nachádza sa tu už zaniknutý bizarný rokokový park Sans-Souci, kde v rokoch rozkvetu 1775-1806 chceli Štefan Csáky s manželkou vytvoriť „útulok filozofie, krásneho umenia, pokoja a slobody“. Finančný úpadok ho prinútil objekt likvidovať, takže letohrádky, množstvo drobnej architektúry, a podobne, zmizli bez stopy.

V roku 1940 bol počet obyvateľov okolo 675, v roku 1991 už 930. Pri poslednom súpise obyvateľov bolo 644 katolíkov a 290 evanjelikov, 1  gréckokatolíík 17 bez vyznania a 10 nevedeli, čím sú. Obyvateľstvo v súčasnosti pracuje v rôznych odvetviach, v poľnohospodárstve, v priemyselných podnikoch, v rozvíjajúcom sa súkromnom sektore.

 

V apríli 2008 sa vybudoval nový chodník od katolického kostola smerom k cintorínu a parkovisko pri základnej škole.

 

Na jar 2009 sa zrekoštruoval obecný chodník na hlavnej ulici od liehovaru smerom k Lapi baru.

 

V roku 2009 začala obec s výstavbou kanalizácie. Výkopové práce sa začali pri rómskej osade, pokračovali po tzv. druhej strane smerom k materskej škole.  V druhej etape práce pokračovali od materskej školy na vyšný koniec k hlavnej ceste. Ďalej bola zrealizovaná ulica pri Fr.Grešovil a ulica smerom od rómskej osady po liehovar.

 

V apríli 2010 bol zrekonštruovaný chodník k základnej škole a rímskokatolíckemu kostolu.

 

Priebežne v rokoch 2007 až 2010 sa upravoval školský dvor a okolie základnej školy, od základov sa zrekonštruoval amfiteáter. V základnej škole boli vymenené všetky okná v suteréne, obnovené podlahy, sociálne zariadenia boli vydláždené novými dlažbami a obkladmi. vymaľované triedy a sklady. V júli 2010 bol urobený náter strechy.

 

V máji 2011 sa začala rekonštrukcia miestnych komunikácií. Investičná akcia je financovaná z Eurofondov. Boli zrekonštruované ulice Greš-Gritta, Girgaš-Tulej, liehovar-rómska osada, základná škola-cintorín. Rekonštrukčné práce boli ukončené 28.7.2011
ulica Greš-Gritta

ulica Girgaš-Tulej

ulica liehovar-rómska osada


základná škola-cintorín