PDF Tlačiť E-mail

Súhrne správy

Súhrné správy za rok 2014

Súhrné správy za rok 2013

Súhrné správy za rok 2012Zverejnenie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1.júla 2013 (§155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom obstarávaní)
26.02.2014 | Author obecný úrad

Identifikácia verejného obstarávateľa : Obec Iliašovce, verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: Iliašovce - fasáda - Materská škola a Obecný úrad

Predmet obstarávania: predmetom obstarávania je výber zhotoviteľa stavebných prác: „Iliašovce - fasáda - Materská škola a Obecný úrad“

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 506,64 € bez DPH (pre časť 1. – 9 303,75 € bez DPH, pre časť 2. – 10 202,89 € bez DPH).

Predpokladaný termín zadania zákazky: 12.3.2014 do 11:00 hod.

Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Grondžáík, starosta obce, tel. : 0534298617, mobil: 0911650195, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

výzva

príloha č.1  Výkaz výmer časť 1

príloha č.2  Výkaz výmer časť 2

príloha č.3  Potvrdenie

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zverejnenie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1.júla 2013 (§155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom obstarávaní)
23.1.2014 | Author obecný úrad

Identifikácia verejného obstarávateľa : Obec Iliašovce, verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: Iliašovce Kultúrny dom

Predmet obstarávania: predmetom obstarávania je výber zhotoviteľa stavebných prác: „Iliašovce Kultúrny dom“

Predpokladaná hodnota zákazky: 29 502,93 EUR bez DPH (pre časť 1. - 12 502,52 € bez DPH, pre časť 2. - 17000,41 € bez DPH)

Predpokladaný termín zadania zákazky: 3.2.2014

Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Grondžáík, starosta obce, tel. : 0534298617, mobil: 0911650195, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

výzva

príloha č.1  Výkaz výmer časť 1

príloha č.2  Výkaz výmer časť 2

príloha č.3  Potvrdenie